Haveaffald - afhentes torsdage lige uger

anbringes mellem garagen og nr. 28 inden kl. 7:00 på afhentningsdagen - eller tidligst dagen før.

Haveaffald kan afleveres i 3 typer enheder:

  • Beholder på hjul (max. 240 liter), der kan tømmes mekanisk.
  • Engangssække af papir (100 liter)
  • Grenbundter (længde max. 1 meter, diameter max. 35 cm).

Hvor?

Haveaffaldet skal stå uden for skel mod fortovets bagkant.

 

Godt råd

Det er en god idé at lægge kviste i bunden af beholderen til haveaffald. På den måde løsner affaldet sig nemmere, når beholderen tømmes.


Gentofte Kommune