Rygning i opgange og parkering på fortorvet
Af hensyn til øvrige beboere er det ikke tilladt at ryge i opgangene.

Endvidere bemærkes, at parkering på fortorvet ikke er tilladt.