Ejendommen Ordrup Jagtvej 26-28 har fået nye altaner
i 2008: 8 altaner mod Ordrup Jagtvej og 3 altaner mod banen og
i 2010/11: 21 altaner mod plænen.

Rengørings- og vedligeholdelsesguide udgivet af altan.dk kan ses her.

Udvalgte punkter fra guiden følger nedenstående:

10 gode råd til rengøring af altaner
Uanset om din altan er lavet af materialer som stål, beton eller aluminium, har vi følgende 10 gode råd til den generelle rengøring og vedligeholdelse:
  1. Rengør og afrens din altan mindst én gang årligt for alle former for snavs, skidtansamlinger, gamle blade og lignende fjernes efter behov. Anvend rent vand og evt. skurebørste.
  2. Mild sulfoopløsning kan anvendes ved særligt snavsede tilfælde. Siliconefuger og plastmateriale aftørres med en fugtig klud.
  3. Opbevar ikke ting på altanen, der kan give anledning til vandsamlinger over længere tid.
  4. Ved evt. gulvbelægning kan anvendes produkter, der tillader fri afvanding og udtørring.
  5. Læg aldrig gulvtæpper og lign. på altanbunden (medmindre de er specialfremstillet med drænknopper på undersiden).
  6. Blomsterkassen bør ikke monteres på selve håndlisten, men på frontholderlisten nedenunder.
  7. Blomsterkasser, urtepotter mv. på altanbunden bør opklodses på f.eks. lister med plastknopper ned mod altanbunden. Herved sikres ventilation, og der hindres misfarvning af altanbunden.
  8. Bor aldrig huller i bunden af blomsterkasser, da blomstervand og jord kan misfarve altanen.
  9. Fastgør aldrig elementer med skruer el. lign. i bund eller rækværk.
  10. Strø aldrig salt på din altan.

Vedligeholdelse af ståldele
Varmforzinket (galvaniseret) stål er et rustbeskyttet materiale med lang levetid. Følg de 10 almindelige vedligeholdelsesråd, og du vil kunne bevare din stålaltan mange år fremover.
Når stålet ikke er malet/overfladebehandlet: Hvis du ridser eller på anden måde beskadiger galvaniseringen, kan du behandle det skadede område med galvaniseringsspray. Se vejledning på produktet, som kan købes hos trælast eller byggemarked.

Vedligeholdelse af hårdttræsdele
Håndlister
Håndlister skal slibes og olieres mindst én gang årligt, hvis de skal vedblive med at være glatte og bevare deres glød

Gulv
Træaltangulve udsættes sommeren igennem for et stort slid: Sollys der bleger, og regn der udvasker træets naturlige farver. Og når sommeren er slut skal gulvet kunne modstå det hårde efterårs- og vintervejr. Årstidernes varierende temperatur og luftfugtighed stiller store krav til det anvendte træ, samt vedligeholdelsen af trægulvet. For at få størst mulig glæde af dit trægulv bør du oliebehandle gulvet mindst én gang årligt. Altan.dk anbefaler at du kontakter et byggemarked eller en farvehandler og spørger efter olie til behandling af hårdt-træ.
NB. Nye træaltangulve kan behandles direkte med terrasseolie. Ældre træaltan-gulve skal først afrenses.


Oliebehandling af dit trægulv, sådan gør du!
1. Før du går i gang
Du skal bruge pensel eller malerrulle, bomuldsklude og evt. sandpapir. Behandlingen skal udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og høje temperaturer.

2. Sådan gør du
Olien påføres i et jævnt, dækkende lag.

3. Endetræ
Endetræ er særligt udsat og skal have rigeligt med olie.

4. Aftørring
Den olie, der ikke er trukket ind i træet efter højst 20 minutter, skal tørres af med rene bomuldsklude, da der ellers dannes blanke pletter.

5. Brug rigeligt med klude
Brug rigeligt med klude, og vær omhyggelig med at få fjernet overskydende olie fra samlinger og sprækker.

6. Hærdning
Afhængig af vejr og temperatur vil der gå mellem et og tre døgn, inden olien er gennemhærdet.

7. Husk godt vejr
Træet må ikke udsættes for vand i det første døgn. Tjek vejrudsigten, før du går i gang.

8. NB. Olieklude kan selvantænde
Olieklude kan selvantænde. Husk derfor at alle klude skal afbrændes efter brug.