Almindelig husorden

Generelt
Al beboeraktivitet skal foregå under rimelig hensyntagen til ejendommens øvrige beboere.

Ved afholdelse af fest m.v. anbefales det, at ejendommens øvrige boere bliver orienteret i rimeligt omfang. En orientering fritager dog ikke beboeren for at tage det nødvendige hensyn til de andre beboere.


Affald
Køkkenaffald skal altid være omhyggeligt indpakket, før det anbringes i affaldssække i skralderummene.
Renovationsfirmaet fjerner kun affaldssækkene.
Affald anbragt uden for affaldssækkene vil derfor blive fjernet for beboerens regning.

Vedligeholdelse
Hvis en beboer uden forudgående aftale med administrator rekvirer håndværkere, er udlejer ikke forpligtet til at betale regningen.
Udgifter til vedligeholdelse kan ikke kræves dækket af indestående på den indvendige vedligeholdelses konto, med mindre der er lavet en klar aftale med administrator om dette.