Storskrald - afhentes torsdage ulige uger

anbringes mellem garagen og nr. 28 inden kl. 7:00 på afhentningsdagen - eller tidligst dagen før
Så bliver de forskellige typer affald hentet af forskellige biler, afhængig af affaldstypen, i løbet af dagen.

Hvordan? 

Der må kun bruges klare plastsække til de typer affald, som tidligere kom i sorte sække.  

Storskrald skal sorteres i følgende affaldstyper:

  • Aviser/papir
  • Flasker/glas
  • Jern/metal
  • Småt forbrændingsegnet affald
  • Stort forbrændingsegnet affald
  • Springmadrasser/møbler med fjedre
  • Køle/frysemøbler
  • Elektronik
  • Pap
  • Plastflasker/dunke

Hvor?

For at undgå tvivl om affaldet er storskrald, skal det stå uden for skel mod fortovets bagkant.


Gentofte Kommune