140424
Brev af 24-04-2014 om storskrald, husorden, skimmelsvamp og forårsrengøring.
Udsendt med post til alle lejligheder i Ordrup Jagtvej 26, 28 og 30