130725
Brev af 25-07-2013 om affaldshåndtering.
Udsendt med post til alle lejligheder i Ordrup Jagtvej 26, 28 og 30